GENEBÁZE: Česká mtDNA

Vložení dat nového uživatele


     

zpět

Pokud jste už uživatel databáze České Y-DNA, klikněte ZDE a v následujícím dialogu použijte své ID a heslo k založení společného účtu v obou databázích.
Zde, prosím vložte své uživatelské informace.
V případě jakýchkoliv potíží, problémů či nejasností, pošlete prosím zprávu na adresu cmtdna@genebaze.cz.
Obě hodnoty budete používat k registrovanému vstupu do databáze.
Děkujeme.
Návod k vyplňování:
- Určete lokace mutací a nastavte jejich hodnoty.
- Určete laboratoř, která Vám udělala testy.
- Vložte jméno a příjmení osoby, která bude spravovat vkládaná data.
- Vložte rodové příjmení a rok narození nejstarší předkyně.
- Zvolte místo nejstaršího známého pobytu, případně napište to, které není v nabídce.
- Vložte kontaktní email (2x).
- Vložte vámi zvolené heslo (2x).

Pokud budete úspěšní, zobrazí se Vám stránka s vaším ID a heslem. Obě hodnoty budete používat k registrovanému vstupu do databáze.
Současně Vám přijde dopis obsahující vaše ID a heslo.

Genebáze má registraci číslo 00030960 Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informovaný souhlas:

Já, jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. dávám tímto správci Genebáze souhlas se statistickým zpracováním
vkládaných údajů  Y-haplotyp/sekvence mitochondriální DNA.
Osobní údaje (genetický profil Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA) jsou v databázi Genebáze schraňovány za účelem
vědeckého zhodnocení statistiky výskytu unikátních a shodných DNA profilů pro účely genetické genealogie.
Tento souhlas vydávám správci databáze na dobu neurčitou.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele,
odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Souhlasím Nesouhlasím
Můj test obsahuje pouze HVR1 Test obsahuje HVR1 i HVR2

Mutace HVR1
1. 16
2. 16
3. 16
4. 16
5. 16
6. 16
7. 16
8. 16
9. 16
10. 16
11. 16
12. 16
13. 16
14. 16
15. 16
Mutace HVR2
1. 00
2. 00
3. 00
4. 00
5. 00
6. 00
7. 00
8. 00
9. 00
10. 00
11. 00
12. 00
13. 00
14. 00
15. 00

Testováno laboratoří:
Testováno laboratoří (pokud není v seznamu):
Haploskupina: Haploskupinu uveďte pouze v případě, že vám byla profesionálně zjištěna.
Kontaktní osoba: křestní: příjmení: Jméno osoby, která bude spravovat tato data.

Údaje o Vám známé nejstarší předkyni v mateřské linii:

Její příjmení:
Pravděpodobný rok jeho narození: jestli rok narození nevíte jistě, napište ho do kulatých závorek. Příklad: (1600)
Nejstarší známé místo pobytu; Vyberte, prosím, obec, kde pobýval Váš nejstarší známý předek.
Pokud místo není v seznamu, vyberte to nejbližší a skutečné jméno napište do následujícího pole.
Nejstarší známé místo pobytu
(pokud není v seznamu):

Kontaktní mail:
Kontaktní mail znovu
pro verifikaci:
Heslo:
Heslo znovu:


zpět