GENEBÁZE: Česká mtDNA

Vloženie údajov nového používateľa


     

spät

Pokiaľ ste už používateľ databázy Slovenskej Y-DNA, kliknite TU a v následujúcom dialógu použite svoje ID a heslo k založeniu společného účtu v oboch databázach.
Tu prosím vložte svoje používateľské informácie.
V prípade akýchkoľvek ťažkostí, problémov či nejasností, pošlite prosím správu na adresu cmtdna@genebaze.cz.
Obe hodnoty budete používať k registrovanému vstupu do databázy.
Ďakujeme.
Návod na vyplňovanie:
- Určite lokáciu mutácií a nastavte ich hodnoty.
- Určte laboratórium, ktoré Vám urobilo testy.
- Vložte meno a priezvisko osoby, ktorá sa bude starať o vkladané údaje.
- Vložte rodné priezvisko a rok narodenia najstaršej predkyne.
- Zvoľte miesto nejstaršieho známeho pobytu, prípadně napíšte to, které nie je v ponuke.
- Vložte kontaktný email (2x).
- Vložte vami zvolené heslo (2x).

Pokiaľ budete úspešný, zobrazí se Vám stránka s vašim ID a heslem. Obe hodnoty budete používať k registrovanému vstupu do databázy.
Súčasně Vám príde list obsahujúci vaše ID a heslo.

Môj test obsahuje len HVR1 Test obsahuje HVR1 aj HVR2

Mutácie HVR1
1. 16
2. 16
3. 16
4. 16
5. 16
6. 16
7. 16
8. 16
9. 16
10. 16
11. 16
12. 16
13. 16
14. 16
15. 16
Mutácie HVR2
1. 00
2. 00
3. 00
4. 00
5. 00
6. 00
7. 00
8. 00
9. 00
10. 00
11. 00
12. 00
13. 00
14. 00
15. 00

Testované v:
Testované v (pokiaľ nie je v zozname):
Haplogroupa: Haplogrupu uveďte iba v prípade, že vám bola profesionálne zistená.
Kontaktná osoba: krstné: priezvisko: Meno osoby, která sa bude starať o tieto údaje.

Údaje o Vám známej nejstaršej predkyni v materskej línii:

Jej priezvisko:
Pravdepodobný rok jeho narodenia: ak rok narodenia neviete presne, napíšte ho do okrúhlych závorek. Príklad: (1600)
Najstaršie známe miesto pobytu; Zvoľte, prosím, miesto, kde pobýval Váš najstarší známý predok.
Pokiaľ miesto nie je v ponuke, zvoľte to najbližšie a skutočné meno napíšte do následujucého poľa.
Najstaršie známe miesto pobytu
(pokiaľ nie je v zozname):

Kontaktný mail:
Kontaktný mail znovu
pre verifikáciu:
Heslo:
Heslo znovu:


spät