Genetika a příjmení

Dílčí výsledky projektu

příjmení Pořízek


Zpět
21.12.2015
Graf příjmení Pořízek podle stavu z listopadu 2015.

Známe celkem devět zástupců tohoto příjmení.
Jeden se nachází v haploskupině I2a ostatních osm patří do R1b.

Těchto osm tvoří jednu rodinu. Pět z nich mají identický profil: T1337, T1340, T1415, T1870 a T1374.
Od nich je o gd=1 vzdálen U1352, o gd=2 T1048 a o gd=3 T1100.

Zelenými kolečky jsou vyznačeni nositelé studovaného příjmení.

Zpracováno 21.12.2015
8 nositelů příjmení
17 markerů
Zpět