Genetika a příjmení

Dílčí výsledky projektu

příjmení Slíva


Zpět
20.1.2016
Profilů příjmení Slíva máme celkem čtyři.
Všechny patří do haploskupiny R1a a všechny jsou velmi pravděpodobně blízce příbuzné.
Profil U1129 je gd=2 vzdálen od T1194 a ten zase gd=3 od U1733.
Červený bod označuje nejbližší "uzel" uprostřed těchto profilů.
Profil T1800 není na grafu znázorněn, má určeno jen 16 markerů a v nich je identický s profilem T1194.
Všechny čtyři zde studované profily mají navíc původ ze shodné oblasti (Karvinsko, Frýdecko-Místecko).

Zelenými kolečky jsou vyznačeni nositelé studovaného příjmení.

Zpracováno 20.1.2016
4 nositelé příjmení
17 markerů
Zpět