Místopis kr. Města Čáslavi r. 1490-1522.

Památky archeologické a místopisné, Díl 7.

Augustin Sedláček

1868
Obrázky jsou velké zhruba 674x912 pixelů.
01 02 03 04 05

zpět