Selské purkrechtní právo majetkové, rodiné a dědické

na Litomyšlsku od 14. do 16. století

Antonín Tomíček

1929
Obrázky jsou velké 576x768 pixelů.
Titulní strana
003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

zpět