Pomník zbudovaný vojínům raněným v bitvě u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B.

Dějepisné zprávy z r. 1805

Eduard Domluvil

1901
Obrázky jsou velké 860x1290 pixelů.
Titulní list slovo autora vyobrazení
003 004 005 007 008 009 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

zpět