Paměti panství a farní osady Budenické

František Komárek

1911
Obrázky jsou velké zhruba 830x1200 pixelů.
Titulní strana
Část první.
Od nejstarších dob až po nastoupení rodiny Kinských.
003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058
Část druhá.
Doba panství rodiny Kinských.
Filip hrabě Kinský. (1748-1749.)
059 060
Hraběnka Marie Charlotta Kinská, rozená z Martinic. (1749-1758.)
061 062
Jan Josef hr. Kinský. (1758-1781.)
063 064 065
František Oldřich kníže Kinský. (1781-1792.)
066 067 068 069 070
Josef kníže Kinský. (1792-1798.)
071 072
Rosa kněžna Kinská, rozená hrab. Harrachová. (1798-1800.)
073
Ferdinand kníže Kinský. (1806-1812.)
074 075 076 077 078 079 080 081 082 083
Karolina kněžna Kinská, rozená svob. paní z Kerpen. (1813-1824.)
084 085 086 087 088 089 090
Rudolf kníže Kinský. (1824-1836.)
091 092 093 094 095 096 097 098 099
Vilemína kněžna Kinská, rozená hrab. Colloredo-Mansfeldová. (1836-1855.)
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Ferdinand kníže Kinský. (1856-1904.)
117 118 119 120 121 122
Karel kníže Kinský.
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Část třetí.
Paměti o škole.
133 134 135 136 137 138 139 140 141
Část čtvrtá.
Novější paměti obcí.
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Část pátá.
Posloupnost majitelů usedlostí.
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Doslov spisovatelův.
172

zpět