Paměti král. hor. města Jílového

Díl druhý. Místopis a historie jednotlivých domů.

Leopold Čihák

1913
Obrázky jsou velké zhruba 1062x768 pixelů.
Obálka obálka 2
Předmluva
PŘEDMLUVA.
Stať povšechná o původu a vývinu osady.
001 002 004
Jména usedlíků jílovských z doby předhusitské.
006 008
Ohrazení města v době předhusitské.
010 012 014 016
O branách a brankách městských.
018
Jména poloh v městě ve staré době.
020
O usedlostech městských.
022 024 026
O šlechtických pozemcích a jich rozprodeji.
028 030 032 034 036
O zašlých domech ve století sedmnáctém.
038 040
O reparticích města Jílového z konce XVII., z XVIII. a ze začátku stol. XIX.
042 044
Různé změny ve městě.
046
Historie jednotlivých domů.
048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 070 072 074 076 078 080 082 084 086 088 090 092 094 096 098 100 102 104 106 108 110 112
Domy na Hořejším Podolí, později v Zadním Konci, nyní v ulici Karlově.
114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174
O mlýnech na území městském.
176 178 180
O Hrádku u Jílového.
182 184 186
O Radlíku u Jílového.
188 190
OBSAH.
192
OPRAVY.
194 196
Orientační plán král. horního města Jílového
1 2

zpět