Kniha sirotčí rudá 1633 - 1646

(inventář Velkostatku Pardubice, kniha 326 SOA Zámrsk)

přepis indexu

Ludvík Urban

2007
Obrázky jsou velké zhruba 1215x850 pixelů.
002 004 006 008 010 012 014 016 018 020

zpět