Paměti Malenovic a Pohořelic

jakož i dědin k panstvím Malenovskému a Pohořelskému příslušných

Vincenc Prasek

1888
Obrázky jsou velké zhruba 576x900 pixelů.
Titulní strana 002
Předmluva
003 004 005
Úvod
006 007 008
Prameny.
009
Poloha Malenovic. Památné budovy.
015 016 017 018
I. Malenovice zbožím několika vladyk.
019 020 021
II. Malenovice hlavou zboží Malenovského a Tetčovského.
022 023 024 025 026 027
III. Malenovice městečkem a proslaveny svým novým hradem.
028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044
Právní a soudní jednání městské.
045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071
... po bitvě Bělohorské.
072 073 074 075 076 077 078 079
Cechy...
080 081 082 083 084
Švédové
085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096
Vnitřní zřízení na panství Malenovském od r. 1649-1674.
097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
"uherská rebelije" l. 1697
116 117 118 119 120
"Vojna" Malenovská.
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Přílohy.
1. Posloupnosť duchovních správců Malenovských.
144 145 146 147
2. Školy.
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Podhradí = Pohořelice.
158 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 180 181 182
Pamětihodnosti z časů pozdějších držitelů.
183 184 185
Fara.
186 187 188
Dodatek o založení vsi Karlovic.
189 190 191
Ukazatel věcí.
193 194 195 196
Mapa
mapa

zpět