Dějepis města Prahy, díl II.

Wácslaw Wladiwoj Tomek

1871
Obrázky jsou velké zhruba 980x780 pixelů.
Titulní strana


Předmluva
1 2 3
Kniha třetí.
Od založení Nowého města Pražského až do skončení wálky náboženské za krále Sigmunda.
000

Oddíl prwní.
Příběhy Pražské za panování císaře Karla IV
1. Založení Nowého Města.
002 004 006
2. Léta 1348 a 1349 až do korunowání králowny Anny
008 010 012 014
3. Od korunowání králowny Anny až do korunowání Karla IV na císařstwí (1349-1355)
016 018 020 022 024 026 028 030
4. Prwní léta císařowání Karlowa (1355-1360)
032 034 036 038 040 042 044
5. Od rozšíření Malé strany Pražské až do sjednocení Starého a Nowého města (1360-1367)
046 048 050 052 054 056
6. Poslední léta panowání císaře Karla (1367-1378)
058 060 062 064 066 068 070

Oddíl druhý.
Popsání Prahy za Karla IV a Wácslawa IV.
I. Místopis.
1. Hrad Pražský
072 074 076 078 080 082 084 086 088 090 092 094
2. Hradčany. Pohořelec. Strahow
096 098 100 102 104
3. Malá strana
106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
4. Staré město
130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172
174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216
5. Nowé město
218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254
6. Wyšehrad
256 258
7. Okolí Pražské
260 262 264 266 268 270 272 274 276 278

II. Obywatelstwo Pražské.
A, Měšťanstwo.
1. Řády městské
a) Zřízení obecní
280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304
b) Konání sprawedliwosti
304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340
c) Péče o bezpečnost a o dobré obecné
342 344 346
d) Důchody obecní a králowské we městech Pražských
348 350 352 354 356 358 360 362 364 366
e) Wojenstwí městské
368
2. Žiwnosti městské
a) Řemesla a umění, služby a jiné práce
370 372 374 376 378 380 382 384 386 388
b) Obchod
390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412
c) Držení statků na zemi
414 416 418 420 422 424 426 428
3. Měšťanstwo Pražské dle rodů a jmen
430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470
472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510
4. Česká a měmecká národnost we měšťanstwu Pražském
512 514 516
5. Drobnosti o obydlích, nábytku, oděwu, jídle a pití
  (Dokončení knihy třetí bude obsaženo w díle III.)
518 520 522 524 526 528
Registřík
530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556

zpět