Databáza české DNA


           
Vstúpiť
Vstúpiť

Jiné národní projekty Projekt Genetika a příjmení Czech DNA Project at FamilyTreeDNA

Mitosearch ySearch Ybase

Otázky a odpovědi na téma testů Y-DNA

Novinky

1. června 2020
Prosíme pana Čermáka, který včera do databáze Y-DNA vložil výsledek testu z FTDNA, aby se nám ozval.
Jeho poštovní server odmítá přijímat naše dopisy.
23. ledna 2020
Databáze České Y-DNA překročila hranici 3000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Je to především zásluhou Martina Kotačky a Marka Blahuše.

Četnost SNP haploskupin: R1a 37%, R1b 26%, I2 10%, I1 7%, E1b1b 6%, G2a 4%, J2 3%, N 1%, J1 1%.
15. března 2019
V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd vznikla databáze mtDNA z archeologických nálezů.
Databáze je volně přístupná a už nyní obsahuje více než 1100 vzorků úplné sekvence mtDNA.
Ancient mtDNA database se nalézá zde
6. března 2019
Y-DNA markery z kosterních ostatků ze hřbitova při kostele sv. Jana Křtitele v Oboře ve Šporkově ulici v Praze mají jen slabé shody s haplotypy z naší databáze.
18. února 2019
Se zpožděním uvádíme informaci o profilech Y-DNA a SNP zjištěných z archeologického průzkumu v Treilles.
4. února 2019
Tabulka příjmení v databázi České Y-DNA.
3. září 2018
Databáze České Y-DNA překročila hranici 2000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 36%, R1b 27%, I2 11%, E1b1b 7%, I1 7%, G2a 5%, J2 4%, N 2%.
27. listopadu 2017
Databáze Slovenské Y-DNA se o 176 profilů zvětšila na více než dvojnásobek!
Jde o výsledek anonymního výzkumu populací z šesti regionů: Galanta, Námestovo, Nová Baňa, Skalica, Snina a Stará Ľubovňa, ke kterému došlo v letech 2010 až 2011.
Haploskupiny odhadnuté podle programu Hapest jsou: 70x R1a, 45x I, 31x R1b, 12x J, 9x N, 7x E a 2x G.
Výzkum byl anonymní, příjmení nositelů nejsou známá, nelze je kontaktovat a uvedené lokace odpovídají výpovědi testovaných o místě, kde se narodil jejich děd z otcovy strany.
15. listopadu 2017
Databáze České Y-DNA byla rozšířena o STR markery DYS710, DYS632, DYS540, DYS525, DYS712, DYS593, DYS650, DYS532, DYS715, DYS504, DYS513, DYS561, DYS552, DYS587, DYS497 a DYS510 (pořadí podle Family Tree DNA).
20. ledna 2017
Databáze České Y-DNA překročila hranici 1500 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 36%, R1b 30%, I2 11%, E1b1b 8%, I1 8%, G2a 4%, J2 4%, N 2%.
19. ledna 2017
Databáze České Y-DNA : aktualizace nabídky firmy Genomac.
19. května 2016
Počet určených pozitivních SNP mutací L1029 vzrostl na 3. (Česká Y-DNA). Tato mutace je pro některé výzkumníky "stěžejní", protože prý indikuje nejzápadnější rozšíření "slovanstva", další ukazují přímo na pomořanský a mazurský původ, zatímco jiní tuto mutaci tiše evidují mezi Bulhary a Řeky.
Každopádně by se velmi hodilo na tuto mutaci otestovat naše profily mající pozitivní M458.
12. května 2016
Databáze České Y-DNA je doplněna o mapky rozložení haploskupin podle stáří předků.
3. května 2016
Databáze České Y-DNA dosáhla takové velikosti, že došlo k prvnímu pokusu o zobrazení regionálního rozložení haploskupin.
Víceméně intuitivně bylo vybráno pět regionů, pro které bylo určeno rozdělení haploskupin.
Už na této úrovni lze pozorovat rozdíly mezi různými oblastmi našeho státu.
26. června 2015
Databáze České Y-DNA se nedávno rozrostla o patnáct profilů pocházejících z několika archeologických lokalit.
Praha Řepy, hřbitov ze 17. století, Břevnov hřbitov ze 12. století, Zbuzany 10.-12. století.

26. června 2015
Ve třech případech byly provedené daší testy ve firmě FamilyTree DNA, kde se povedlo určit několik SNP mutací
a rozšířit počet určených markerů.
Detailní výsledky budou zde mít samostatnou stránku, zatím si lze něco přečíst na fóru Genetika a genealogie na Mageu.
12. září 2013
Databáze České Y-DNA překročila hranici 1000 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
Četnost SNP haploskupin: R1a 34%, R1b 24%, I2 10%, E1b1b 9%, I1 8%, G2a 6%, J2 5%, N 3%.
27.března 2012
Databáze České Y-DNA nyní obsahuje více než 900 záznamů indivuálních profilů Y-DNA!
15.září 2011
Databáze České Y-DNA nyní zobrazuje údaje o zjištěných SNP mutacích. V rámci projektu Genetika a příjmení se podařilo rozjet rutinní testování na vybrané SNP mutace. Dosud bylo určeno přes 80 hodnot mutace M458. Ta je významná pro českou populaci, protože se vyskytuje ve více než polovině vzorků haploskupiny R1a.
Doufáme, že brzo budeme moci testovat SNP mutace i v jiných haploskupinách.

Genebáze