GENEBÁZE katalogy LKChtěli byste přispět? Podívejte se Jak Na To.
Pokud se domníváte, že obsah této stránky porušuje autorský nebo jiný zákon, buďte tak hodní a neprodleně nás informujte. Závadný obsah bude ihned odstraněn.

Adresáře, lexikony Regionální místopis Vlastivěda moravská Lokální místopis Místopis Bechyňsko
Místopis Chrudimsko Místopis Hradecko Knihy Periodika, časopisy Referáty, články, aj.
Rukopisy Urbáře Registra Matriky Rodokmeny
Kroniky, životopisy Reformace a rekatolizace

Vojenství

zpět

Eduard Domluvil

Pomník zbudovaný vojínům raněným v bitvě u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B.
Dějepisné zprávy z r. 1805
1901

ČČK

Seznam zjištěných případů úmrtí účastníků světové války 1914-1918
1922
zpět