Výskum


           

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

Vzájemné vztahy rozložení všech našich haplogrup ukazuje tento obrázek. Zatímco R1a, R1b a N vytvářejí kompaktní hnízda, ostatní haplogrupy se více či méně prolínají.

Velikost koleček odpovídá počtu záznamů, které program přiřadil danému bodu. Délka spojnic mezi kolečky pak odpovídá počtu mutací potřebných k přechodu mezi haplotypy.

Zpracováno 20.7.2007, 110 záznamů, všechny haplogrupy, 12 markerů.

spät