GENEBÁZE: Výskum

Metoda Median-Joining Network


           

spät
10.11.2009

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

6.10.2009

Česká Y-DNA: Haplogroupa I1a

14.4.2009

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

31.7.2008

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

19.10.2007

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup - užitie modálných hodnot markerů

19.10.2007

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

18.9.2007

Slovenská Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

17.9.2007

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

20.7.2007

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

28.6.2007

Česká Y-DNA: Haplogroupa I

14.6.2007

Česká Y-DNA: Haplogroupa R


spät