Výskum


           

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

Vzájemné vztahy rozložení všech našich haplogrup ukazuje tento obrázek.

Velikost koleček odpovídá počtu záznamů, které program přiřadil danému bodu. Délka spojnic mezi kolečky pak odpovídá počtu mutací potřebných k přechodu mezi haplotypy.

Chybějíci hodnoty markerů byly nahrazeny modálními bez ohledu na haplogrupu. Tím jsou tyto výsledky zejména u velké řady záznamů haplogrupy R1b významně zkresleny a nejsou tudíž správné. Zjistíte to sami porovnáním s posledními výsledky.

Zpracováno 17.9.2007, 164 záznamů, všechny haplogrupy, 12 markerů.

Detaily


spät