Výskum


           

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

Vzájemné vztahy rozložení všech našich haplogrup ukazuje tento obrázek.

Velikost koleček odpovídá počtu záznamů, které program přiřadil danému bodu. Délka spojnic mezi kolečky pak odpovídá počtu mutací potřebných k přechodu mezi haplotypy.

Pro výpočet byly použity jen ty záznamy, které mají změřeny všech 12 markerů. Haplogrupy a jejich podtridy byly odhadnuty na zaklade haplotypu pomoci programu Hapest.

Srovnej tento výsledek s druhým z dnešního dne, který používá modální hodnoty pro chybějící markery.

Zpracováno 18.10.2007, 128 záznamů, všechny haplogrupy, 12 markerů.

Detaily


spät