Výzkum


           
zpět

Y-DNA markery z pohřebiště v Eulau

V říjnu 2008 vyšel v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) článek
Ancient DNA, Strontium isotopes, and osteological analyses shed light on social and kinship organization of the Later Stone Age.
jehož autory jsou
Wolfgang Haak, Guido Brandt,Hylke N. de Jong, Christian Meyer, Robert Ganslmeier, Volker Heyd, Chris Hawkesworth, Alistair W. G. Pike, Harald Meller a Kurt W. Alt

PNAS 2008 105:18226-18231
Plný text práce ve formátu pdf není zdarma dostupný.

V článku byly zveřejněny hodnoty STR markerů zjištěné u celkem 3 kosterních ostatků mužských jedinců z pohřebiště u města Eulau staré 4600 let (radiokarbonové datování dalo výsledky 2631-2571 BC). Pomocí dalších genetických metod a testů bylo zjištěno, že jde o ostatky otce a jeho dva synů. Společný haplotyp obsahuje celkem 16 určených markerů haploskupiny R1a.
Tyto hodnoty jsou zde srovnány s profily Y-DNA z databází české a slovenské Y-DNA. Jde o třetí (březen 2009) porovnání Y-DNA markerů osob zemřelých před více než sto lety, o kterých na Genebázi víme.Obec Eulau se nachází u města Naumburg, Sasko-Anhaltsko v Německu.

Zjištěný Y-STR haplotyp


U tří osob mužského pohlaví (otec a synové) byly určeny následující markery:

Tabulka je převzata z citované práce. První sloupec označuje osoby: Ind. 4 je otec, Ind. 2 a 3 synové.
Druhý sloupec, označený .Ex. určuje původ vzorku pro test DNA: A znamená zub.

Co nám říkají nálezy z Eulau?Až do nedávné doby mohla genetická genealogie používat při zkoumání mužských linií (chromozóm Y) pouze výsledky získané z žijících jedinců. Podle toho, jak jsou v současné době jednotlivé haplogrupy a jejich podskupiny rozmístěny, se usuzuje na to, kde se vyskytovaly dříve, kudy probíhaly trasy migrace apod. V posledních letech se ale metody izolace DNA zdokonalily natolik, že v několika případech bylo možné stanovit hodnoty Y-STR markerů i u dávno zemřelých jedinců. Pozůstatky z pohřebiště v Eulau jsou pro nás nesmírně zajímavé proto, že pocházejí ze střední Evropy a poskytují nám údaje o určitém vzorku zdejší populace před 4600 lety. Co nám tedy výsledky říkají?

Pokud by se případní potomci nositelů haplotypu z Eulau dožili dneška, musel by se jejich dnešní haplotyp lišit o GD=2 až 4, protože dosud objevené zákonitosti říkají, že každý haplotyp podlehne mutaci za určitý počet generací. Lidé, kteří se tedy dnes liší od haplotypu z Eulau o tuto vzdálenost se mohou považovat za pravděpodobné potomky či blízké příbuzné lidí v Eulau pohřbených před 4600 lety.

Haplotypy blízké haplotypu z Eulau do vzdálenosti 4 pocházejí pouze z Norska, Velké Británie, Česka, Slovenska a Slovinska. Teprve u GD=5 se objevují další evropské země.

Tento nález je dalším argumentem proti tvrzení, že každý nositel haploskupiny R1a, dnes žijící v našich zemích, má tzv. slovanský původ. Je to už druhé potvrzení faktu, že se haploskupina R1a vyskytovala ve střední Evropě od dob neolitu. Je pravděpodobné, že lidé s haplotypy, blízkými haplotypu z Eulau, byli první, nebo jedni z prvních, kteří přinesli haploskupinu R1a do střední Evropy. To, že se dnešní nejbližší haplotypy haplotypu z Eulau vyskytují v Norsku, Británii, Česku a Slovensku, může ukazovat na možný původ R1a u Keltů a Germánů.Profily jednotlivých haplotypů a jejich srovnání, shody a genetické vzdálenosti s uživateli databází české a slovenské Y-DNA.Významné shody haplotyp Eulau

(Ysearch standards)
ID db dys19 dys389-1 dys389-2 dys390 dys391 dys392 dys393 dys385a dys385b dys437 dys438 dys439 dys448 dys456 dys458 Y-GATA dys635 Shoda Region Haploskupina genetická vzdálenost
Eulau 16 13 30 25 11 - 14 11 14 14 11 10 19 16 15 12 23 - D R1a (Hapest)
8EGCP Ysearch 16 13 30 25 11 11 14 11 14 14 11 10 19 16 15 13 23 15/16 ?PL R1a* 1
PFG37 Ysearch 16 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 19 15 15 12 23 14/16 Norway R1a* 2
6ZUSE Ysearch 15 13 30 25 11 11 15 11 14 14 11 10 19 16 15 12 23 14/16 ?GB R1a* 2
O1805 CZ 17 13 30 25 11 11 14 11 14 14 11 10 20 15 15 12 23 13/16 CZ R1a (Hapest) 3
JCC7T Ysearch 15 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 12 23 13/16 ?GB R1a* 3
WYDZB Ysearch 15 13 30 25 11 11 14 11 14 14 11 10 20 15 15 12 23 13/16 ?GB R1a* 3
JTCJQ Ysearch 16 13 30 24 11 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 12 23 13/16 Slovakia R1a* 3
GG5CH Ysearch 16 13 30 24 11 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 12 23 13/16 Norway R1a* 3
O1839 CZ 15 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 11 20 16 15 12 23 12/16 CZ R1a (Hapest) 4
NV9JB Ysearch 16 13 31 25 11 11 13 11 15 14 11 10 20 16 15 12 23 12/16 Slovenia R1a* 4
MAC7E Ysearch 16 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 11 23 12/16 Scotland R1a* 4
4DZF5 Ysearch 16 13 29 25 10 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 12 23 12/16 ?GB R1a* 4
EMZHJ Ysearch 16 13 30 25 11 11 13 11 13 14 11 10 20 16 15 13 23 12/16 GB, Kent R1a* 4
24MB4 Ysearch 15 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 12 - 12/15 - R1a1-Modal-G 3
ZFG4G Ysearch 16 13 30 25 11 11 13 11 14 14 11 10 20 16 16 12 - 12/15 - MESKb modal 3
R1a1 modal Ysearch K2SH3 15 13 30 25 10 11 13 11 14 14 11 10 20 16 15 11 - 10/15 - R1a1* modal 4

Pozn.
Haplotyp 8EGCP je v databázi Ysearch označen "Neol, což možná znamená, že jde o teoreticky vytvořený haplotyp (snad to znamená neolitický?), nikoli haplotyp určený u nějaké osoby.
Jeho správce bohužel na naše dotazy neodpovídá.

Poslední tři haplotypy v tabulce (jsou označeny červeně) jsou teoretické modální haplotypy.

Zpracováno 18.03.2008

Jiří Pavlíček, Ludvík Urban

Poloha haplotypu z Eulau vyznačená na grafu 17 markerů haploskupiny R1a vytvořeném metodou Median Joining Network ukazuje jeho vztah k profilům z našich databází.

Přidáno 10.06.2009
zpět