Výskum


           

Česká Y-DNA: Haplogroupa R

Zde vidíme záznamy s haplogrupou R, odhadnutou pomocí programu Hapest, zpracované metodou Median joining network programem Network 4.201 z Free Phylogenetic Network Software.

Žlutá kolečka představují haplotypy z naší databáze odpovídající jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů.
Červená kolečka jsou hypotetické haplotypy, které se v databázi nenachází, ale program Network předpokládá jejich existenci.

Jasně vidíme, že se všechna data rozdělila do dvou skupin a to přesně tak, jak odhadl program Hapest.
Vlevo nahoře je skupina záznamů mající odhadnutou haplogrupu R1b, napravo je skupina s odhadnutou haplogrupou R1a.

Zpracováno 11.6.2007, 46 záznamů, haplogrupa R, 12 markerů.

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

Stejné zpracování pro haplogrupu R1a. Vidíme celkem kompaktní oblak dat, ze kterého směrem dolů vybíhá jedna větev. Dala by se označit za samostatnou podskupinu, kdybychom si nevšimli, že data v této větvi mají pouze deset markerů. Jde totiž o data z FTDNA, která na rozdíl od všech ostatnich záznamů nemají zjištěné hodnoty u markeru DYS437 a DYS438.
Nedostatek dat nebo jejich nehomogenita tedy docela významně ovlivňuje výsledek.

Zpracováno 14.6.2007, 38 záznamů, haplogrupa R1a, 12 markerů.

spät