Výskum


           

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

První zobrazení vnitřní struktury české haploskupiny R1a. Na úrovni 16 markerů vidíme tři oddělené skupiny dat.

Žlutá kolečka odpovídající záznamům z české datábáze jsou doplněna vybranými záznamy z databáze Ysearch. Azurovou barvu mají záznamy haploskupiny R1a1b, světle zelenou R1a1c, tmavomodrou R1a1a. Fialovou barvou jsou označeny záznamy R1a1*.
Červené uzlu odpovídají teoretickým profilům, které definoval Peter Gwozdz na stránce (Polish Y-DNA R1a1 Clades).
Zelený křížek označuje profil K2SH3 "Modal all Ysearch R1a1 haplotypes as of 4th september 2007". Stejnou barvou jsou pak vyznačena data 2Y9KT "The Old Norse Y-DNA-R1a1 Modal Haplotype" a 97P46 The Jewish (ASHKENAZI LEVITE) Y-DNA-R1a1 MODAL a FCUFG "Ashkenazi-R1a1-Modal-A opět definovaný Gwozdzem.
Konečně hnědou barvou jsou označena R1a data zjištěná v Lichtensteinské jeskyni. Protože u tohoto haplotypu bylo určeno "jen" 12 markerů, byl doplněn o modální hodnoty zbývajících čtyřech markerů určené ze zde nově pozorovaných tří podskupin české R1a.
Až na jednu vyjímku vidíme zcela jasně oddělená data skupin R1a1b a R1a1c. Z jejich rozložení vyplývá, že na této úrovni, kdy používáme 16 markerů, nedokážeme obě tyto skupiny od sebe vzájemně odlišit. Podobně nemůžeme od sebe odlišit ani data R1a1a a R1a1*.
Otevřenou otázkou zůstává, zda jsou všechna česká data R1a1. Vypadá to tak, ale jistotu ještě nemáme.

Nejisté je také nějaké konkrétní označení pozorovaných tří větví české R1a. Vidíme pouze, že se všechny tři setkávají v uzlu "MESKb", což je záznam ZFG4G z Ysearch definovaný Peterem Gwozdzem jako "Mid-Eurasian-Modal-Kb". Tomuto profilu je velmi blizký haplotyp z Lichtensteinské jeskyně, což nejspíš odpovídá jeho stáří 3000 let.

První identifikovaná větev české R1a se na tomto obrázku nachází napravo od výchozího uzlu "MESKb". Česká data se zde setkávají s modálními profily všech R1a167 (jde o všechny R1a1, které mají určeno 67 markerů), Old Norse, Ashkenazi R1a1 a Gwozdzovy skupiny G, K, I. S jistou dávkou opatrnosti lze asi říci, že většina profilů poskupiny R1a1 vyskytující se v západní Evropě spadá do této větve.
Druhá větev, na obrázku v horní části, je chudá na výskyt referenčních dat. Nachazejí se v ní dva profily, které Peter Gwozdz definoval jako "Slavic-Modal-Na" (Ysearch "JQBHQ") a "Slavic-Modal-Nb" (Ysearch "WN74Y"). Gwozdz tuto R1a1 popisuje jako vyskytující se ve všech slovanských zemích.
Třetí větev české R1a se zachází v dolní části grafu. Obsahuje řadu profilu R1a1* z Polska, Ruska a Česka a profily opět definované Gwozdzem: "Polish-Modal-Pc" (Ysearch "RQK32") a "Polish-Modal-Pe" (Ysearch "92HEK"). Peter Gwozdz definuje P jako "polský" a vyskytující se pouze v Polsku. :-)

Graf je zdeformován, aby se vešel do obrázku a aby se jednotlivé větve a uzly nepřekrývaly.
Zpracováno 31.7.2008, 39 záznamů, haplogrupa R1a, 16 markerů.
DYS19, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385a,b, DYS437, DYS438, DYS439, DYS389-1,-2, DYS456, DYS458, GATA-H4 a DYS448.

spät