Výskum


           

Slovenská Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

Vzájemné vztahy rozložení všech našich haplogrup ukazuje tento obrázek. Dominuje oblak haplogrupy R1a, kterou má třetina záznamů.

Velikost koleček odpovídá počtu záznamů, které program přiřadil danému bodu. Délka spojnic mezi kolečky pak odpovídá počtu mutací potřebných k přechodu mezi haplotypy.

Chybějíci hodnoty markerů byly nahrazeny modálními.

Zpracováno 18.9.2007, 33 záznamů, všechny haplogrupy, 12 markerů.

Detaily


spät