GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Histogramy naměřených hodnot (procenta)


           

Grafy zobrazují rozložení hodnot zjištěných pro jednotlivé měřené markery.
Čísla na vodorovné ose jsou hodnoty markerů, čísla na svislé ose procenta.

zpět


zpět