GENEBÁZE: Česká Y-DNA

Modální hodnoty markerů


           

Zobrazení modálních [tedy nejčastějších] hodnot markerů pro různé haploskupiny. Tyto hodnoty vycházejí z haplotypu uložených v naši databázi.
Zde uvedené haploskupiny jsou vypočteny podle algoritmu Hapest.
Tmavší čára vyznačuje průměr.
Čísla na vodorovné ose jsou hodnoty markerů, čísla na svislé ose ukazují počet vzorků v databázi s příslušnou hodnotou.

zpět


zpět