Výskum


           

Česká Y-DNA: Vzájemné vztahy všech haplogrup

Vzájemné vztahy rozložení všech našich haplogrup ukazuje tento obrázek.

Velikost koleček odpovídá počtu záznamů, které program přiřadil danému bodu. Délka spojnic mezi kolečky pak odpovídá počtu mutací potřebných k přechodu mezi haplotypy.

Chybějíci hodnoty markerů DYS437, 438 (celkem u 65 záznamů, jednou u DYS389-1) byly nahrazeny modálními pro příslušné haplogrupy, případně podskupiny haplogrup. Haplogrupy a jejich podtridy byly odhadnuty na zaklade haplotypu pomoci programu Hapest.

Zpracováno 18.10.2007, 164 záznamů, všechny haplogrupy, 12 markerů.

Detaily


spät