Slovenská Y-DNA: Mapy rozložení jednotlivých haploskupin


           

spät

Mapa rozdelenia haplogrupy R1a

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy R1b

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy I

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy G

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy J

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy E

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

Mapa rozdelenia haplogrupy N

inde
neznáme
Pannonia
Silesia
Bohemia
Moravia
Polonia
Haplogroupa

spät