GENEBÁZE: Česká mtDNA


Databáza české DNA Hlavná stránka

            kontakt: cydna(at)genebaze.cz

spät na Genebázu

... vo výstavbe ...Údaje o databáze
Záznamov celkom 285
Haplogrúp celkom 109
Genomac 50
FamilyTreeDNA 65
Forenzní DNA servis 62
Relative Genetics 4
DNAtest 6
SMGF 1
Oxford Ancestors 1
Genographic Project 2
ČSSFG 1
V databáze je 0 identických zhôd medzi záznamami.

Štatistika

Četnosti haplogrup a mutací

používatelia

Nový používateľ
Vstup pre používateľa
Úpravy používateľských údajov

Výskum

Ancient mtDNA database


Vložte svoje údaje do databázy Mitosearch

Mapa rozloženia údajov

inde
neznáme
Baiuvaria
Germania
Slovakia
Silesia
Polonia
Pannonia
spät na Genebázu
kontakt: cmtdna(at)genebaze.cz

Ak chcete u seba umiestniť odkaz na stránky Česká mtDNA môžete použiť tieto obrázky ako logo