Výskum


           

Česká Y-DNA: Haplogroupa I1

Haploskupina I1, podle staré nomenklatury platící do roku 2007 a dosud užívané v naši databázi I1a, je čtvrtá nejpočetnější haploskupina z Databáze české Y-DNA, zahrnuje zhruba desetinu všech našich záznamů.
Na této stránce je zobrazen aktuální graf této haploskupiny, vyrobený metodou Median Joining Network.
Zcela zjevné rozložení všech českých záznamů do dvou samostatných podskupin si vyžádalo srovnání s profily ze světové databáze Ysearch.
Haploskupina I1 je určena SNP mutacemi M253, M307, M450, P30, p40, S62, S63, S64, S65, S66, S107, S108, S109, S110, S110.
K dnešnímu dni rozlišujeme pět jejích hlavních podskupin:
              I1a (mutace M21),
              I1b (mutace M227),
              I1c (mutace P259),
              I1d (mutace L22/S142)
           a I1e (mutace S79).

V databázi Ysearch bylo nalezeno celkem sedm profilů podskupin I1, označených jako "tested", tj. takových, u kterých testem je prokázána přítomnost dané SNP mutace.
Z nich pouze dva měly určeno všech 17 markerů, které mají určeny naše profily. Tyto dva profily byly zahrnuty do MJN grafu a na obrázku jsou označeny červeně.
Označení I1dT odpovídá profilu z Ysearch označenému I1d (tested), označení I1cT profilu I1c (tested).

Vzhledem k množství použitých dat nelze v žádném případě z tohoto grafu vyvodit, že by se česká I1 skládala pouze ze dvou podskupin, a to I1c a I1d.
Vůbec nevíme, kam by v tomto grafu zapadly profily ostatních podskupin.
Stávající graf nám může pouze posloužit jako vodítko a opět nezbývá než čekat na další data.

Zpracováno 6.10.2009
Ludvík Urban
© Genebáze

spät