Výskum


           

Česká Y-DNA: Haplogroupa R1a

Haploskupina R1a podle dat, která sebral Petr Lett na podzim 2009.
Graf na úrovni 36 markerů ukazuje barevně odlišené známé podčásti haploskupiny R1a. Barvy jsou shodne s barvami z předchozí studie.

V listopadu nově objevená SNP mutace M458 patrně vymezuje větev grafu zahrnující podskupiny P a N (pravá horní část grafu).

                  Ych files:   PL2009-R1a36.ych
© Petr Lett, Genebáze

spät