GENEBÁZE: Registr Literárního Koutku

setříděný podle

data vydání titulů autorů
zpět Nejsou uvedeny práce s nejistým nebo chybějícím datem vydání.

1518 Mikuláš Klaudyán Klaudiánova mapa Čech
1561 Martin Helwig Helwigova mapa Slezska
1569 Pavel Fabrizius Fabriziova mapa Moravy
1627 Jan Amos Komenský Komenského mapa Moravy
1742 Jan Covense Mapa Moravy od Covense a Mortiera z Amsterdamu
1744 Mikuláš Kaufer Mapa Čech z roku 1744 podle Müllera
1747 Tobias Majer Majerova mapa českých zemí
1760 Tobias Conrad Lotter Mapa Těšínského knížectví z roku 1760.
1780 ? ? Staročeský kalendář
1788 Jaroslaus Schaller Topographie des Königreichs Böhmen
1836 Gregor Wolny Die Markgraffschaft Mahren II/I
1837 Gregor Wolny Die Markgraffschaft Mahren II/II
1840 Johann Gottfried Sommer Das Königreich Böhmen: Prachiner Kreis
1841 Johann Gottfried Sommer Böhmen: Budweiser Kreis
1841 Johann Gottfried Sommer Böhmen: Časlauer Kreis
1842 Johann Gottfried Sommer Böhmen: Taborer Kreis
1845 Frantissek Geljnek Hystorye města Litomyssle, díl 2.
1847 Jan Loth Lothova mapa Čech
1848 Josef Wácslaw Michal Polička, králowské wěnné město w Čechách
1868 Augustin Sedláček Místopis kr. Města Čáslavi r. 1490-1522.
1868 Martin Kolář Některé památky strany pod obojí na Táboře
1868 Augustin Sedláček Svobodníci, dědiníci a nápravníci r. 1550
1870 Karel Jaromír Erben Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hl. města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování
1870 František Vaněk Vlastivěda Moravy a Slezska
1871 Wácslaw Wladiwoj Tomek Dějepis města Prahy II
1871 Alois Nowak Učitelský kalendář 1871
1874 Augustin Sedláček Děje města Čáslavě
1877 Josef Horák Topografický popis všech osad hejtmanství Kralohradeckého
1880 Antonín Konstantin Viták Životopisný nástin Floriana Findejsa
1881 Bohumil Molnár Almanach jubilejní
1881 Josef Martínek Reformovaného sboru Páně v Telecím založení a trvání
1882 Josef Nechvíle Holice a přifařené osady.
1883 Josef Erben Erbenova mapa Čech
1883 Josef Nechvíle Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická.
1884 Václav Lešer Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí
1884 Hermenegild Jireček Královské věnné město Vysoké Mýto
1884 Josef Nechvíle Město Přelouč.
1885 Josef Vávra Bývale panství Pečecké
1885 Antonín Norbert Vlasák Okres Uhlířsko-Janovický v Čáslavsku
1886 Josef Pastor České osady v Americe 1.
1886 Josef Pastor České osady v Americe 2.
1887 Antonín Kopecký Sezemice nad řekou Loučnou
1888 Vincenc Prasek Paměti Malenovic a Pohořelic
1890 ? ? Mapa Starého Města Pražského z roku 1890.
1891 Jan Beringer Město a panství Telč
1892 Simon Hock Die Familien Prags
1893 Jan Václav Štefka Královské věnné město Polička
1893 Vilém Martínek - Strmilovský Památník sboru dobrovolných hasičů ve Strmilově
1894 Josef Štěpánek Dějiny c.k. vyššího gymnasia v Litomyšli
1895 František Dvorský Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494 - 1520
1895 František Dvorský Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského 1494
1897 Václav Kudrnáč Úplný adresář průmyslového města Turnova
1898 české učitelstvo škol okresu novojičínského Moravské Kravařsko
1898 Václav Vaňek Zápisky Josefa Dlaska
1899 František Dvorský Urbář panství Hlubockého
1900 magistrát města Adressář města Přerova 1900
1900 Ladislav Zavadil Vlastivěda moravská. Bítešský okres.
1901 Eduard Domluvil Pomník zbudovaný vojínům raněným v bitvě u Slavkova a zemřelým v Meziříčí n. B.
1901 František Mikolášek Staré paměti osad soudního okresu Nymburského
1901 Alois Josef Pátek Vlastivěda moravská. Jihlavský okres
1902 Francz Steinko Gedenkbuch des Marktes Strobnitz
1902 Jan Knies Vlastivěda moravská. Blanský okres.
1904 Václav Šrám Paměti městečka Smidar nad Cidlinou
1905 J. E. Wagner Mapa království Českého
1906 Zikmund Winter Dějiny řemesel a obchodu v Čechách
1906 František Dvorský Vlastivěda moravská. Třebický okres.
1907 František Václav Pokorný Památnosti městečka Pyšely (a okolí)
1908 František Loskot Kronika Vraclavska
1908 František Dvorský Vlastivěda moravská. Náměšťský okres.
1909 Jaroslav Pohl Dopisy Jana Kolence z Kolna z let 1637 - 1639
1911 Josef Hroch Paměti obce Předbořické
1911 František Komárek Paměti panství a farní osady Budenické
1912 Benjamin Popelka Vlastivěda moravská. Jevický okres
1913 Josef Bělohlav Frenštát a Radhošť
1913 Jiří Felix Hrad Hukvaldy
1913 Leopold Čihák Paměti král. hor. města Jílového
1913 Josef Bělohlav Semily a Riegrova stezka
1914 František Trnka Moravské urbáře I.
1914 František Dvorský Vlastivěda moravská. Strážnický okres.
1915 Josef Tůma Kolínsko a Kouřimsko díl druhý: Paměti osad na Kolínsku
1915 Josef Tůma Kolínsko a Kouřimsko díl třetí: Paměti osad na Kouřimsku
1916 Karel Chotek Široký důl
1916 František Dvorský Vlastivěda moravská. Hrotovský okres.
1921 František Červínek Jak rozumět platebnímu systému v registrech purkrechtních
1921 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky
1921 ? ? Okres Jindřichův Hradec a Nová Bystřice
1922 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 2.
1922 ČČK Seznam zjištěných případů úmrtí účastníků světové války 1914-1918
1923 Vlastivědný časopis Od kladského pomezí
1923 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 3.
1923 Jan Raškov Založení exulantské osady Nízkého.
1924 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 4.
1925 vlastivědný časopis Od kladského pomezí 2.
1925 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 5.
1925 Komerční časopis Vitáčkův rodinný časopis
1925 Jan Tiray Vlastivěda moravská. Dačický okres.
1925 učitelská jednota Budeč Vlastivědná příručka soudního okresu vyškovského
1926 Vlastivědný časopis Od Trstenické stezky 6.
1926 Jan Tiray Vlastivěda moravská. Slavonický okres
1927 František Kuna Obce v okolí Veselí nad Lužnicí v urbáři 1585
1927 František Kuna Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1518
1927 František Kuna Veselí nad Lužnicí a okolní vsi v urbáři 1556
1927 František Kuna Veselí nad Lužnicí v urbáři 1595
1927 František Kuna Veselí nad Lužnicí v urbáři 1638-40
1927 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník I.
1928 Ministerstvo pošt a telegrafů Dopravní místopisný lexikon Československé republiky
1928 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník II.
1929 Antonín Tomíček Selské purkrechtní právo majetkové, rodiné a dědické na Litomyšlsku od 14. do 16. století
1929 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník III.
1930 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník IV.
1931 Vlastivědný sborník Zlatá stezka, ročník V.
1932 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník VI.
1933 Vlastivědný časopis Zlatá stezka, ročník VII.
1934 Jan Muk Dějiny obce Ratiboře u Jindřichova Hradce.
2000 Martin Kareš Majitelé domů v Černilově
2005 Miloslav Trnka Fond rodových kronik a autorských prací členů ČGHS
2005 Svatava Matějíčková Temešvár - seznam chalup a hospodářů podle čísel popisných ke dni 20.9.1830
2007 Rostislav Laifr Index k oddávací knize Smidary 1667-1818
2007 Ludvík Urban Kniha sirotčí rudá 1633 - 1646
2008 Radek Zapletal Petrovice u Sedlčan, matrika oddaných 1747-1782
2009 Tomáš Stodola Povolení sňatků na panství Opočno 1635 - 1651
zpět